Notice (8): Undefined variable: conditions [APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5153]
Notice (8): Undefined variable: conditions [APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5184]
Notice (8): Undefined variable: conditions [APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5253]
Notice (8): Undefined variable: conditions [APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5256]
Notice (8): Undefined variable: tmptext [APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5345]
 <pre class="cake-debug"> <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeStackTrace8").style.display = (document.getElementById("CakeStackTrace8").style.display == "none" ? "" : "none")'><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined index: text [<b>APP/views/layouts/default.ctp</b>, line <b>18</b>] </pre> <div id="CakeStackTrace8" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorCode8").style.display = (document.getElementById("CakeErrorCode8").style.display == "none" ? "" : "none")'>Code</a> | <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorContext8").style.display = (document.getElementById("CakeErrorContext8").style.display == "none" ? "" : "none")'>Context</a><pre id="CakeErrorContext8" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "/var/www/test-dinsic/trunk/app/views/layouts/default.ctp" $___dataForView = array( "identify" => null, "sesionLang" => "ca", "categories" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "qui_som" => array( "Page" => array() ), "que_fem" => array( "Page" => array() ), "listcolleccions" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "listformacions" => array( array(), array(), array() ), "listinstruments" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "paypal" => array( "Page" => array() ), "perfils_lateral" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "cloud" => " &nbsp; <a href="/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3" class="word size1">Quartet de corda núm. 3</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:orquestra i cada instrument" class="word size2">orquestra i cada instrument</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Catala" class="word size8">Catala</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Carnestoltes" class="word size4">Carnestoltes</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten" class="word size5">abesten</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla" class="word size5">cantata nadalenca nit de vetlla</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Musica" class="word size6">Musica</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:somnis" class="word size6">somnis</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:flauta" class="word size1">flauta</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 2" class="word size6">abesten 2</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Sonatina de Nadal" class="word size2">Sonatina de Nadal</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Palau insòlit" class="word size4">Palau insòlit</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:tot ho podem expressar" class="word size2">tot ho podem expressar</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:El timbaler del Bruc" class="word size7">El timbaler del Bruc</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:passeport" class="word size9">passeport</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:piano" class="word size9">piano</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta" class="word size4">Literatura e interpretación de la trompeta</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cançoner" class="word size3">cançoner</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda" class="word size2">Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:els músics més petits" class="word size5">els músics més petits</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:corda" class="word size4">corda</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:nadal" class="word size9">nadal</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:partitura" class="word size7">partitura</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Da Camera 22" class="word size1">Da Camera 22</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles" class="word size3">acompañamiento de canciones infantiles</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 3" class="word size8">abesten 3</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:musica 2" class="word size7">musica 2</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:soliloquis" class="word size9">soliloquis</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cançó" class="word size7">cançó</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 4" class="word size4">abesten 4</a> &nbsp;", "descompte" => 0.05, "options_third_level" => array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ), "options_instruments_level" => array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ), "pages" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "total_basket" => 0, "total_basket_count" => 0, "admin" => false, "selected_controller" => "publicacions", "browser" => array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ), "selectedtab" => false, "cookies" => array( "Page" => array() ), "aviso_cookie" => true, "letter_action_url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3", "text_section" => "", "breadcrumb" => array( array() ), "letterVector" => array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ), "letter_selected" => "", "lastlink" => 325, "keywords" => "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d'orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura", "list" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "vectorUrls" => array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ), "title_for_layout" => "Publicacions", "content_for_layout" => " <style type="text/css"> .filtre img { margin-left: 10px; } .filtre{ overflow:visible; } </style> <div class="filtre"> <div> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="llista"> <div class="element"> 2019-01-23 13:00:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano"><img src="http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" alt="" /></a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano">Les veus misterioses (particel·la de piano)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Partitura amb CD </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/josep_baucells_colom">Josep Baucells Colom</a></p> <pre class="cake-debug"> <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeStackTrace6").style.display = (document.getElementById("CakeStackTrace6").style.display == "none" ? "" : "none")'><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined index: visible_instrumentacio [<b>APP/views/categories/display.ctp</b>, line <b>394</b>] </pre> <div id="CakeStackTrace6" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorCode6").style.display = (document.getElementById("CakeErrorCode6").style.display == "none" ? "" : "none")'>Code</a> | <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorContext6").style.display = (document.getElementById("CakeErrorContext6").style.display == "none" ? "" : "none")'>Context</a><pre id="CakeErrorContext6" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "/var/www/test-dinsic/trunk/app/views/categories/display.ctp" $___dataForView = array( "identify" => null, "sesionLang" => "ca", "categories" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "qui_som" => array( "Page" => array() ), "que_fem" => array( "Page" => array() ), "listcolleccions" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "listformacions" => array( array(), array(), array() ), "listinstruments" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "paypal" => array( "Page" => array() ), "perfils_lateral" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "cloud" => " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;", "descompte" => 0.05, "options_third_level" => array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ), "options_instruments_level" => array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ), "pages" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "total_basket" => 0, "total_basket_count" => 0, "admin" => false, "selected_controller" => "publicacions", "browser" => array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ), "selectedtab" => false, "cookies" => array( "Page" => array() ), "aviso_cookie" => true, "letter_action_url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3", "text_section" => "", "breadcrumb" => array( array() ), "letterVector" => array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ), "letter_selected" => "", "lastlink" => 325, "keywords" => "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura", "list" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "vectorUrls" => array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) ) $loadHelpers = true $cached = false $loadedHelpers = array( "Html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL, "Form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "Text" => "Josep Baucells Colom", "Search" => SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL, "Adminmenu" => AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Rss" => RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object, "Time" => TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL, "Library" => LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, "Paginator" => PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object, "Ajax" => AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object ) $helper = "Ajax" $camelBackedHelper = "ajax" $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $text = "Josep Baucells Colom" $search = SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL $adminmenu = AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $rss = RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL $library = LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $paginator = PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $identify = null $sesionLang = "ca" $categories = array( array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ) ) $qui_som = array( "Page" => array( "id" => "4", "order" => "36", "parent_id" => null, "name" => "Qui som?", "html" => "&lt;div&gt; En pl&amp;egrave; cor de la Barcelona antiga, DINSIC Publicacions Musicals, SL va ser fundada el 1988 per Francesca Galofr&amp;eacute; Mora amb una forta vocaci&amp;oacute; educativa i la intenci&amp;oacute; de difondre el coneixement i la producci&amp;oacute; musical.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avui, amb m&amp;eacute;s de vint anys de tasca continuada, l&amp;#39;editorial es dedica a impulsar la redacci&amp;oacute; de llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica en tots els seus &amp;agrave;mbits: escoles i conservatoris de m&amp;uacute;sica, escoles d&amp;#39;ensenyament general en els seus diferents nivells i tamb&amp;eacute; la universitat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Disposa de col&amp;bull;leccions de partitures d&amp;#39;obres que van des de l&amp;#39;instrument solista, passant pels grups i orquestres de cambra, fins a la gran orquestra simf&amp;ograve;nica, aix&amp;iacute; com el cor en les seves diverses formacions. Algunes d&amp;#39;aquestes col&amp;bull;leccions disposen d&amp;#39;estudis cr&amp;iacute;tics, publicats en diversos idiomes.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/presentacio&quot;&gt;Presentaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_objectius_de_l_empresa&quot;&gt;Els objectius de l&amp;#39;empresa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_autors&quot;&gt;Els autors&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/les_cooperacions&quot;&gt;Les cooperacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/la_distribucio_comercial&quot;&gt;La distribuci&amp;oacute; comercial&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/el_cataleg_de_publicacions&quot;&gt;El cat&amp;agrave;leg de publicacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; ", "url" => "qui_som", "published" => "1", "lft" => "5", "rght" => "26", "locale" => "ca_es" ) ) $que_fem = array( "Page" => array( "id" => "41", "order" => "8", "parent_id" => null, "name" => "Què fem?", "html" => "&lt;div&gt; A DINSIC, ens dediquem principalment a redactar i publicar llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica, aix&amp;iacute; com a editar partitures de m&amp;uacute;sica vocal, instrumental i orquestral destinades a les corals, conjunts de cambra i orquestres.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tenim un inter&amp;egrave;s especial en la publicaci&amp;oacute; d&amp;#39;obres musicals amb comentaris en diversos idiomes (catal&amp;agrave;, castell&amp;agrave;, basc, franc&amp;egrave;s, occit&amp;agrave;, portugu&amp;egrave;s, angl&amp;egrave;s, alemany etc.) i de llibres que parlen de la m&amp;uacute;sica i el seu m&amp;oacute;n.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comptem amb una secci&amp;oacute; de m&amp;uacute;sica tradicional i popular catalana molt important aix&amp;iacute; com una col&amp;middot;lecci&amp;oacute; d&amp;#39;obres contempor&amp;agrave;nies per a instruments de cobla.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A la nostra editorial, treballem intensament per a aprofitar les possibilitats de les aplicacions tecnol&amp;ograve;giques que les TIC (noves tecnologies de la informaci&amp;oacute; i la comunicaci&amp;oacute;) ofereixen al nostre camp.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; El nostre web exposa el cat&amp;agrave;leg de publicacions, disponibles en tota mena de suports (paper, CD etc.), o b&amp;eacute; directament en l&amp;iacute;nia. Disposa tamb&amp;eacute; d&amp;#39;una botiga i un entorn virtuals per a usuaris registrats, als que oferim serveis complementaris d&amp;#39;informaci&amp;oacute; i de suport, aix&amp;iacute; com un programa d&amp;#39;afiliaci&amp;oacute; que els permet gaudir de descomptes especials, a m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s dels descomptes generats per les ofertes peri&amp;ograve;diques.&lt;/div&gt; ", "url" => "que_fem", "published" => "1", "lft" => "71", "rght" => "72", "locale" => "ca_es" ) ) $listcolleccions = array( array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ) ) $listformacions = array( array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ) ) $listinstruments = array( array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ) ) $paypal = array( "Page" => array( "id" => "42", "order" => "9", "parent_id" => null, "name" => "Ja pots pagar amb PayPal", "html" => "&lt;div&gt; DINSIC Publicacions Musicals es complau en anunciar que ja s&amp;rsquo;accepta PayPal com a forma de pagament on line, m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s de Visa, Mastercard, i altres targetes de cr&amp;egrave;dit o d&amp;rsquo;altres formes tradicionals de pagament com el reemborsament postal o d&amp;rsquo; ag&amp;egrave;ncia de transports. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per si no coneixes PayPal, aquest sistema &amp;eacute;s una de les maneres m&amp;eacute;s eficaces de fer cobraments i pagaments internacionals, i no cal dir, tamb&amp;eacute; a dintre el pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De la mateixa manera que el pagament on-line amb targeta de cr&amp;egrave;dit, &amp;eacute;s un sistema totalment segur en el comer&amp;ccedil; venedor, en cap cas, t&amp;eacute; acc&amp;eacute;s a les teves dades banc&amp;agrave;ries.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vincula la teva targeta de cr&amp;egrave;dit o d&amp;egrave;bit a PayPal i decideix amb ells la teva forma preferida de pagament.&lt;/div&gt; ", "url" => "ja_pots_pagar_amb_paypal", "published" => "1", "lft" => "73", "rght" => "74", "locale" => "ca_es" ) ) $perfils_lateral = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $cloud = " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;" $descompte = 0.05 $options_third_level = array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ) $options_instruments_level = array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ) $pages = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $total_basket = 0 $total_basket_count = 0 $admin = false $selected_controller = "publicacions" $browser = array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ) $selectedtab = false $cookies = array( "Page" => array( "locale" => "ca_es", "name" => "Politica de cookies", "url" => "politica_de_cookies" ) ) $aviso_cookie = true $letter_action_url = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" $text_section = "" $breadcrumb = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $letterVector = array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ) $letter_selected = "" $lastlink = 325 $keywords = "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura" $list = array( array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) ) $vectorUrls = array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) $length = 0 $i = 1 $publicacion = array( "Publicacion" => array( "id" => "13000", "format" => "Partitura amb CD", "preu" => "4.74", "created" => "2019-01-23 13:00:00", "novetat" => "0", "en_preparacio" => "0", "recomanat" => "0", "exhaurit" => "0", "oferta" => "0", "locale" => "ca_es", "titol" => "Les veus misterioses (particel·la de piano)", "url" => "partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano", "intro" => "", "path" => "escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja" ), "Archivesrelation" => array( array(), array(), array() ), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array( array(), array() ), "Category" => array( array(), array(), array() ), "Colleccion" => array( array() ), "Editor" => array( array() ), "Enquadernacion" => array( array() ), "Formacion" => array( array() ), "Idioma" => array( array() ), "Instrument" => array( array() ), "Mida" => array( array() ), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) $selected_image = "10325" $pub = array( "id" => "8835", "model" => "Publicacion", "foreign_id" => "13000", "order" => "0", "file_id" => "10325", "archivestypes_id" => "2" ) $urlimage = "http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $urlimagesize = "/var/www/dinsic/root/app/webroot/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $imgsize = array( 100, 141, 2, "width=&quot;100&quot; height=&quot;141&quot;", "bits" => 8, "channels" => 3, "mime" => "image/jpeg" ) $imgprinted = false $vector = array( "josep_baucells_colom" => "Josep Baucells Colom" ) $elem = array( "id" => "2566", "nom" => "M. Àngels", "cognom" => "Anglada", "2cognom" => "", "curriculum" => "", "data_desconeguda" => "1", "data_naixement" => null, "nomes_any_naixement" => "0", "nomes_any_defuncio" => "0", "defuncio" => "0", "data_defuncio" => null, "data_defuncio_desconeguda" => "0", "url" => "m_angels_anglada", "published" => "1", "PublicacionsAutor" => array( "id" => "5262", "autor_id" => "2566", "publicacion_id" => "13000", "funcion_id" => "1500" ) ) $name = "Josep Baucells Colom" $url = "josep_baucells_colom"</pre><div id="CakeErrorCode6" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//si&nbsp;hay&nbsp;instrumentos&nbsp;=&gt;&nbsp;mostrar&nbsp;instrumentos</span></code> <code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//debug(&nbsp;$publicacion&nbsp;);</span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(count($publicacion['Instrument'])&gt;0&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;$publicacion['Publicacion']['visible_instrumentacio']){</span></code></span> </pre></div><pre>include - APP/views/categories/display.ctp, line 394 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 665 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 375 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 805 PublicacionsController::display_home_types() - APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5353 Object::dispatchMethod() - CORE/cake/libs/object.php, line 119 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 226 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 193 [main] - APP/webroot/index.php, line 88</pre></div> <pre class="cake-debug"> <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeStackTrace7").style.display = (document.getElementById("CakeStackTrace7").style.display == "none" ? "" : "none")'><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined index: visible_formacions [<b>APP/views/categories/display.ctp</b>, line <b>406</b>] </pre> <div id="CakeStackTrace7" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorCode7").style.display = (document.getElementById("CakeErrorCode7").style.display == "none" ? "" : "none")'>Code</a> | <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorContext7").style.display = (document.getElementById("CakeErrorContext7").style.display == "none" ? "" : "none")'>Context</a><pre id="CakeErrorContext7" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "/var/www/test-dinsic/trunk/app/views/categories/display.ctp" $___dataForView = array( "identify" => null, "sesionLang" => "ca", "categories" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "qui_som" => array( "Page" => array() ), "que_fem" => array( "Page" => array() ), "listcolleccions" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "listformacions" => array( array(), array(), array() ), "listinstruments" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "paypal" => array( "Page" => array() ), "perfils_lateral" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "cloud" => " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;", "descompte" => 0.05, "options_third_level" => array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ), "options_instruments_level" => array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ), "pages" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "total_basket" => 0, "total_basket_count" => 0, "admin" => false, "selected_controller" => "publicacions", "browser" => array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ), "selectedtab" => false, "cookies" => array( "Page" => array() ), "aviso_cookie" => true, "letter_action_url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3", "text_section" => "", "breadcrumb" => array( array() ), "letterVector" => array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ), "letter_selected" => "", "lastlink" => 325, "keywords" => "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura", "list" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "vectorUrls" => array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) ) $loadHelpers = true $cached = false $loadedHelpers = array( "Html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL, "Form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "Text" => "Josep Baucells Colom", "Search" => SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL, "Adminmenu" => AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Rss" => RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object, "Time" => TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL, "Library" => LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, "Paginator" => PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object, "Ajax" => AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object ) $helper = "Ajax" $camelBackedHelper = "ajax" $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $text = "Josep Baucells Colom" $search = SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL $adminmenu = AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $rss = RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL $library = LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $paginator = PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $identify = null $sesionLang = "ca" $categories = array( array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ) ) $qui_som = array( "Page" => array( "id" => "4", "order" => "36", "parent_id" => null, "name" => "Qui som?", "html" => "&lt;div&gt; En pl&amp;egrave; cor de la Barcelona antiga, DINSIC Publicacions Musicals, SL va ser fundada el 1988 per Francesca Galofr&amp;eacute; Mora amb una forta vocaci&amp;oacute; educativa i la intenci&amp;oacute; de difondre el coneixement i la producci&amp;oacute; musical.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avui, amb m&amp;eacute;s de vint anys de tasca continuada, l&amp;#39;editorial es dedica a impulsar la redacci&amp;oacute; de llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica en tots els seus &amp;agrave;mbits: escoles i conservatoris de m&amp;uacute;sica, escoles d&amp;#39;ensenyament general en els seus diferents nivells i tamb&amp;eacute; la universitat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Disposa de col&amp;bull;leccions de partitures d&amp;#39;obres que van des de l&amp;#39;instrument solista, passant pels grups i orquestres de cambra, fins a la gran orquestra simf&amp;ograve;nica, aix&amp;iacute; com el cor en les seves diverses formacions. Algunes d&amp;#39;aquestes col&amp;bull;leccions disposen d&amp;#39;estudis cr&amp;iacute;tics, publicats en diversos idiomes.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/presentacio&quot;&gt;Presentaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_objectius_de_l_empresa&quot;&gt;Els objectius de l&amp;#39;empresa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_autors&quot;&gt;Els autors&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/les_cooperacions&quot;&gt;Les cooperacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/la_distribucio_comercial&quot;&gt;La distribuci&amp;oacute; comercial&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/el_cataleg_de_publicacions&quot;&gt;El cat&amp;agrave;leg de publicacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; ", "url" => "qui_som", "published" => "1", "lft" => "5", "rght" => "26", "locale" => "ca_es" ) ) $que_fem = array( "Page" => array( "id" => "41", "order" => "8", "parent_id" => null, "name" => "Què fem?", "html" => "&lt;div&gt; A DINSIC, ens dediquem principalment a redactar i publicar llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica, aix&amp;iacute; com a editar partitures de m&amp;uacute;sica vocal, instrumental i orquestral destinades a les corals, conjunts de cambra i orquestres.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tenim un inter&amp;egrave;s especial en la publicaci&amp;oacute; d&amp;#39;obres musicals amb comentaris en diversos idiomes (catal&amp;agrave;, castell&amp;agrave;, basc, franc&amp;egrave;s, occit&amp;agrave;, portugu&amp;egrave;s, angl&amp;egrave;s, alemany etc.) i de llibres que parlen de la m&amp;uacute;sica i el seu m&amp;oacute;n.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comptem amb una secci&amp;oacute; de m&amp;uacute;sica tradicional i popular catalana molt important aix&amp;iacute; com una col&amp;middot;lecci&amp;oacute; d&amp;#39;obres contempor&amp;agrave;nies per a instruments de cobla.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A la nostra editorial, treballem intensament per a aprofitar les possibilitats de les aplicacions tecnol&amp;ograve;giques que les TIC (noves tecnologies de la informaci&amp;oacute; i la comunicaci&amp;oacute;) ofereixen al nostre camp.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; El nostre web exposa el cat&amp;agrave;leg de publicacions, disponibles en tota mena de suports (paper, CD etc.), o b&amp;eacute; directament en l&amp;iacute;nia. Disposa tamb&amp;eacute; d&amp;#39;una botiga i un entorn virtuals per a usuaris registrats, als que oferim serveis complementaris d&amp;#39;informaci&amp;oacute; i de suport, aix&amp;iacute; com un programa d&amp;#39;afiliaci&amp;oacute; que els permet gaudir de descomptes especials, a m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s dels descomptes generats per les ofertes peri&amp;ograve;diques.&lt;/div&gt; ", "url" => "que_fem", "published" => "1", "lft" => "71", "rght" => "72", "locale" => "ca_es" ) ) $listcolleccions = array( array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ) ) $listformacions = array( array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ) ) $listinstruments = array( array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ) ) $paypal = array( "Page" => array( "id" => "42", "order" => "9", "parent_id" => null, "name" => "Ja pots pagar amb PayPal", "html" => "&lt;div&gt; DINSIC Publicacions Musicals es complau en anunciar que ja s&amp;rsquo;accepta PayPal com a forma de pagament on line, m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s de Visa, Mastercard, i altres targetes de cr&amp;egrave;dit o d&amp;rsquo;altres formes tradicionals de pagament com el reemborsament postal o d&amp;rsquo; ag&amp;egrave;ncia de transports. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per si no coneixes PayPal, aquest sistema &amp;eacute;s una de les maneres m&amp;eacute;s eficaces de fer cobraments i pagaments internacionals, i no cal dir, tamb&amp;eacute; a dintre el pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De la mateixa manera que el pagament on-line amb targeta de cr&amp;egrave;dit, &amp;eacute;s un sistema totalment segur en el comer&amp;ccedil; venedor, en cap cas, t&amp;eacute; acc&amp;eacute;s a les teves dades banc&amp;agrave;ries.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vincula la teva targeta de cr&amp;egrave;dit o d&amp;egrave;bit a PayPal i decideix amb ells la teva forma preferida de pagament.&lt;/div&gt; ", "url" => "ja_pots_pagar_amb_paypal", "published" => "1", "lft" => "73", "rght" => "74", "locale" => "ca_es" ) ) $perfils_lateral = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $cloud = " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;" $descompte = 0.05 $options_third_level = array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ) $options_instruments_level = array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ) $pages = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $total_basket = 0 $total_basket_count = 0 $admin = false $selected_controller = "publicacions" $browser = array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ) $selectedtab = false $cookies = array( "Page" => array( "locale" => "ca_es", "name" => "Politica de cookies", "url" => "politica_de_cookies" ) ) $aviso_cookie = true $letter_action_url = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" $text_section = "" $breadcrumb = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $letterVector = array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ) $letter_selected = "" $lastlink = 325 $keywords = "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura" $list = array( array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) ) $vectorUrls = array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) $length = 0 $i = 1 $publicacion = array( "Publicacion" => array( "id" => "13000", "format" => "Partitura amb CD", "preu" => "4.74", "created" => "2019-01-23 13:00:00", "novetat" => "0", "en_preparacio" => "0", "recomanat" => "0", "exhaurit" => "0", "oferta" => "0", "locale" => "ca_es", "titol" => "Les veus misterioses (particel·la de piano)", "url" => "partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano", "intro" => "", "path" => "escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja" ), "Archivesrelation" => array( array(), array(), array() ), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array( array(), array() ), "Category" => array( array(), array(), array() ), "Colleccion" => array( array() ), "Editor" => array( array() ), "Enquadernacion" => array( array() ), "Formacion" => array( array() ), "Idioma" => array( array() ), "Instrument" => array( array() ), "Mida" => array( array() ), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) $selected_image = "10325" $pub = array( "id" => "8835", "model" => "Publicacion", "foreign_id" => "13000", "order" => "0", "file_id" => "10325", "archivestypes_id" => "2" ) $urlimage = "http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $urlimagesize = "/var/www/dinsic/root/app/webroot/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $imgsize = array( 100, 141, 2, "width=&quot;100&quot; height=&quot;141&quot;", "bits" => 8, "channels" => 3, "mime" => "image/jpeg" ) $imgprinted = false $vector = array( "josep_baucells_colom" => "Josep Baucells Colom" ) $elem = array( "id" => "2566", "nom" => "M. Àngels", "cognom" => "Anglada", "2cognom" => "", "curriculum" => "", "data_desconeguda" => "1", "data_naixement" => null, "nomes_any_naixement" => "0", "nomes_any_defuncio" => "0", "defuncio" => "0", "data_defuncio" => null, "data_defuncio_desconeguda" => "0", "url" => "m_angels_anglada", "published" => "1", "PublicacionsAutor" => array( "id" => "5262", "autor_id" => "2566", "publicacion_id" => "13000", "funcion_id" => "1500" ) ) $name = "Josep Baucells Colom" $url = "josep_baucells_colom"</pre><div id="CakeErrorCode7" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}else{</span></code> <code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;sino&nbsp;miramos&nbsp;las&nbsp;formaciones&nbsp;=&gt;&nbsp;mostrar&nbsp;formaciones</span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(count($publicacion['Formacion'])&gt;0&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;$publicacion['Publicacion']['visible_formacions']){</span></code></span> </pre></div><pre>include - APP/views/categories/display.ctp, line 406 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 665 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 375 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 805 PublicacionsController::display_home_types() - APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5353 Object::dispatchMethod() - CORE/cake/libs/object.php, line 119 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 226 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 193 [main] - APP/webroot/index.php, line 88</pre></div><strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/cantates_infantils">Cantates infantils</a> Núm. 19</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_13000"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_13000"> --> <div class="afegir pdfonline_13000"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="13000" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>4.93 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-14 16:47:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-diversos_nivells/card/llibre-eir4-escucha_imagina_representa_2_mestre"> <div class="capa_thumb" style="height:133px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/198a222162167f454152f634756963ef-10321-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-diversos_nivells/card/llibre-eir4-escucha_imagina_representa_2_mestre">Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/german_romero">Germán Romero</a>, <a href="/ca/autor/mauricio_lazorczyk">Mauricio Lazorczyk</a>, <a href="/ca/autor/paola_aguilera">Paola Aguilera</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/escucha_imagina_representa">Escucha, imagina, representa</a> Núm. 2</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12999"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12999"> --> <div class="afegir pdfonline_12999"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12999" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>14.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-14 15:55:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_elemental/card/llibre-eir3-escucha_imagina_representa_2_alumne"> <div class="capa_thumb" style="height:133px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/d882e1c1b2db92e3d0b8468dae7654d1-10318-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_elemental/card/llibre-eir3-escucha_imagina_representa_2_alumne">Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/german_romero">Germán Romero</a>, <a href="/ca/autor/mauricio_lazorczyk">Mauricio Lazorczyk</a>, <a href="/ca/autor/paola_aguilera">Paola Aguilera</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/escucha_imagina_representa">Escucha, imagina, representa</a> Núm. 2</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12998"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12998"> --> <div class="afegir pdfonline_12998"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12998" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>16.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-08 16:05:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei">Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/domingo_monfort_1801_1870">Domingo Monfort (1801-1870)</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/calaix_de_solfa">Calaix de solfa</a> Núm. 20</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12995"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12995"> --> <div class="afegir pdfonline_12995"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12995" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>16.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-12-18 18:41:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_superior/card/partitura_de_lloguer-mo38-moviment_simfonic_per_a_gran_orquestra">Moviment Simfònic per a gran orquestra</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Materials de lloguer </p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12994"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12994"> --> <div class="afegir pdfonline_12994"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12994" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>363.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-12-18 18:32:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_superior/card/partitura_de_lloguer-mo37-concert_mosaic_per_a_piano_i_orquestra">Concert - Mosaic per a piano i orquestra</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Materials de lloguer </p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12993"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12993"> --> <div class="afegir pdfonline_12993"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12993" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>363.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-11-08 17:07:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura-jv29-parafrasi_sobre_el_cant_de_la_senyera"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/3c67e688b291ecd4f6fac297d0073454-10307-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura-jv29-parafrasi_sobre_el_cant_de_la_senyera">Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Partitura </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/jordi_vilaprinyo">Jordi Vilaprinyó</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/musica_per_a_instruments_de_cobla_publicacio_en_paper">Música per a instruments de cobla (publicació en paper)</a> Núm. 29</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12996"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12996"> --> <div class="afegir pdfonline_12996"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12996" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>10.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> </div> <div class="index"> <form name="form_letter" action="/ca/format/pdf_with_audio_mp3" method="post"> <input type="hidden" value="" name="letter" id="letter"/> <ul> <li class="all"><a class="a_letter_all" style="color:#7A0000;" href="#">TOTS</a></li> <li class=""> <a class="a_letter cap-0_9" href="#"> 0-9 </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-A" href="#"> A </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-B" href="#"> B </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-C" href="#"> C </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-D" href="#"> D </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-E" href="#"> E </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-F" href="#"> F </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-G" href="#"> G </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-H" href="#"> H </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-I" href="#"> I </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-J" href="#"> J </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-K" href="#"> K </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-L" href="#"> L </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-M" href="#"> M </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-N" href="#"> N </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-O" href="#"> O </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-P" href="#"> P </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Q" href="#"> Q </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-R" href="#"> R </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-S" href="#"> S </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-T" href="#"> T </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-U" href="#"> U </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-V" href="#"> V </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-W" href="#"> W </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-X" href="#"> X </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Y" href="#"> Y </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Z" href="#"> Z </a> </li> </ul> </form> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".a_letter_all").bind('click',function(e){ e.preventDefault(); $('#letter').val('-1'); document.forms['form_letter'].submit(); }); $(".a_letter").bind('click',function(e){ e.preventDefault(); var val = $(this).attr('class'); val = val.split(" "); val = val[1]; var letter = val.split("-"); letter = letter[1]; $('#letter').val(letter); document.forms['form_letter'].submit(); }); }); </script> <div id="pagination" class="paginador"> <div class="paging"> <span class="current">1</span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/2">2</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/3">3</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/4">4</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/5">5</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/6">6</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/7">7</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/8">8</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/9">9</a></span> <a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/2">Next &gt;&gt;</a> <a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/325">Últim>></a></div> </div> ", "scripts_for_layout" => "", "cakeDebug" => "", "html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL, "form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = "post" FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "text" => "Jordi Vilaprinyó ", "search" => SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL, "adminmenu" => AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "rss" => RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object, "time" => TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL, "library" => LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, "paginator" => PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = "Publicacion" PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object, "ajax" => AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object ) $loadHelpers = false $cached = true $loadedHelpers = array() $identify = null $sesionLang = "ca" $categories = array( array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ) ) $qui_som = array( "Page" => array( "id" => "4", "order" => "36", "parent_id" => null, "name" => "Qui som?", "html" => "<div> En pl&egrave; cor de la Barcelona antiga, DINSIC Publicacions Musicals, SL va ser fundada el 1988 per Francesca Galofr&eacute; Mora amb una forta vocaci&oacute; educativa i la intenci&oacute; de difondre el coneixement i la producci&oacute; musical.<br /> <br /> Avui, amb m&eacute;s de vint anys de tasca continuada, l&#39;editorial es dedica a impulsar la redacci&oacute; de llibres i materials diversos per a l&#39;ensenyament de la m&uacute;sica en tots els seus &agrave;mbits: escoles i conservatoris de m&uacute;sica, escoles d&#39;ensenyament general en els seus diferents nivells i tamb&eacute; la universitat.<br /> <br /> Disposa de col&bull;leccions de partitures d&#39;obres que van des de l&#39;instrument solista, passant pels grups i orquestres de cambra, fins a la gran orquestra simf&ograve;nica, aix&iacute; com el cor en les seves diverses formacions. Algunes d&#39;aquestes col&bull;leccions disposen d&#39;estudis cr&iacute;tics, publicats en diversos idiomes.</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li> <a href="/ca/p/presentacio">Presentaci&oacute;</a></li> <li> <a href="/ca/p/els_objectius_de_l_empresa">Els objectius de l&#39;empresa</a></li> <li> <a href="/ca/p/els_autors">Els autors</a></li> <li> <a href="/ca/p/les_cooperacions">Les cooperacions</a></li> <li> <a href="/ca/p/la_distribucio_comercial">La distribuci&oacute; comercial</a></li> <li> <a href="/ca/p/el_cataleg_de_publicacions">El cat&agrave;leg de publicacions</a></li> </ul> ", "url" => "qui_som", "published" => "1", "lft" => "5", "rght" => "26", "locale" => "ca_es" ) ) $que_fem = array( "Page" => array( "id" => "41", "order" => "8", "parent_id" => null, "name" => "Què fem?", "html" => "<div> A DINSIC, ens dediquem principalment a redactar i publicar llibres i materials diversos per a l&#39;ensenyament de la m&uacute;sica, aix&iacute; com a editar partitures de m&uacute;sica vocal, instrumental i orquestral destinades a les corals, conjunts de cambra i orquestres.<br /> <br /> Tenim un inter&egrave;s especial en la publicaci&oacute; d&#39;obres musicals amb comentaris en diversos idiomes (catal&agrave;, castell&agrave;, basc, franc&egrave;s, occit&agrave;, portugu&egrave;s, angl&egrave;s, alemany etc.) i de llibres que parlen de la m&uacute;sica i el seu m&oacute;n.<br /> <br /> Comptem amb una secci&oacute; de m&uacute;sica tradicional i popular catalana molt important aix&iacute; com una col&middot;lecci&oacute; d&#39;obres contempor&agrave;nies per a instruments de cobla.<br /> <br /> A la nostra editorial, treballem intensament per a aprofitar les possibilitats de les aplicacions tecnol&ograve;giques que les TIC (noves tecnologies de la informaci&oacute; i la comunicaci&oacute;) ofereixen al nostre camp.<br /> <br /> El nostre web exposa el cat&agrave;leg de publicacions, disponibles en tota mena de suports (paper, CD etc.), o b&eacute; directament en l&iacute;nia. Disposa tamb&eacute; d&#39;una botiga i un entorn virtuals per a usuaris registrats, als que oferim serveis complementaris d&#39;informaci&oacute; i de suport, aix&iacute; com un programa d&#39;afiliaci&oacute; que els permet gaudir de descomptes especials, a m&eacute;s a m&eacute;s dels descomptes generats per les ofertes peri&ograve;diques.</div> ", "url" => "que_fem", "published" => "1", "lft" => "71", "rght" => "72", "locale" => "ca_es" ) ) $listcolleccions = array( array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ) ) $listformacions = array( array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ) ) $listinstruments = array( array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ) ) $paypal = array( "Page" => array( "id" => "42", "order" => "9", "parent_id" => null, "name" => "Ja pots pagar amb PayPal", "html" => "<div> DINSIC Publicacions Musicals es complau en anunciar que ja s&rsquo;accepta PayPal com a forma de pagament on line, m&eacute;s a m&eacute;s de Visa, Mastercard, i altres targetes de cr&egrave;dit o d&rsquo;altres formes tradicionals de pagament com el reemborsament postal o d&rsquo; ag&egrave;ncia de transports. <br /> <br /> Per si no coneixes PayPal, aquest sistema &eacute;s una de les maneres m&eacute;s eficaces de fer cobraments i pagaments internacionals, i no cal dir, tamb&eacute; a dintre el pa&iacute;s.<br /> <br /> De la mateixa manera que el pagament on-line amb targeta de cr&egrave;dit, &eacute;s un sistema totalment segur en el comer&ccedil; venedor, en cap cas, t&eacute; acc&eacute;s a les teves dades banc&agrave;ries.<br /> <br /> Vincula la teva targeta de cr&egrave;dit o d&egrave;bit a PayPal i decideix amb ells la teva forma preferida de pagament.</div> ", "url" => "ja_pots_pagar_amb_paypal", "published" => "1", "lft" => "73", "rght" => "74", "locale" => "ca_es" ) ) $perfils_lateral = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $cloud = " &nbsp; <a href="/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3" class="word size1">Quartet de corda núm. 3</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:orquestra i cada instrument" class="word size2">orquestra i cada instrument</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Catala" class="word size8">Catala</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Carnestoltes" class="word size4">Carnestoltes</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten" class="word size5">abesten</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla" class="word size5">cantata nadalenca nit de vetlla</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Musica" class="word size6">Musica</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:somnis" class="word size6">somnis</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:flauta" class="word size1">flauta</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 2" class="word size6">abesten 2</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Sonatina de Nadal" class="word size2">Sonatina de Nadal</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Palau insòlit" class="word size4">Palau insòlit</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:tot ho podem expressar" class="word size2">tot ho podem expressar</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:El timbaler del Bruc" class="word size7">El timbaler del Bruc</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:passeport" class="word size9">passeport</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:piano" class="word size9">piano</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta" class="word size4">Literatura e interpretación de la trompeta</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cançoner" class="word size3">cançoner</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda" class="word size2">Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:els músics més petits" class="word size5">els músics més petits</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:corda" class="word size4">corda</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:nadal" class="word size9">nadal</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:partitura" class="word size7">partitura</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:Da Camera 22" class="word size1">Da Camera 22</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles" class="word size3">acompañamiento de canciones infantiles</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 3" class="word size8">abesten 3</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:musica 2" class="word size7">musica 2</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:soliloquis" class="word size9">soliloquis</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:cançó" class="word size7">cançó</a> &nbsp; &nbsp; <a href="/searches/index/q:abesten 4" class="word size4">abesten 4</a> &nbsp;" $descompte = 0.05 $options_third_level = array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ) $options_instruments_level = array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ) $pages = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $total_basket = 0 $total_basket_count = 0 $admin = false $selected_controller = "publicacions" $browser = array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ) $selectedtab = false $cookies = array( "Page" => array( "locale" => "ca_es", "name" => "Politica de cookies", "url" => "politica_de_cookies" ) ) $aviso_cookie = true $letter_action_url = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" $text_section = "" $breadcrumb = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $letterVector = array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ) $letter_selected = "" $lastlink = 325 $keywords = "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d'orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura" $list = array( array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) ) $vectorUrls = array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) $title_for_layout = "Publicacions" $content_for_layout = " <style type="text/css"> .filtre img { margin-left: 10px; } .filtre{ overflow:visible; } </style> <div class="filtre"> <div> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="llista"> <div class="element"> 2019-01-23 13:00:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano"><img src="http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" alt="" /></a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano">Les veus misterioses (particel·la de piano)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Partitura amb CD </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/josep_baucells_colom">Josep Baucells Colom</a></p> <pre class="cake-debug"> <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeStackTrace6").style.display = (document.getElementById("CakeStackTrace6").style.display == "none" ? "" : "none")'><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined index: visible_instrumentacio [<b>APP/views/categories/display.ctp</b>, line <b>394</b>] </pre> <div id="CakeStackTrace6" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorCode6").style.display = (document.getElementById("CakeErrorCode6").style.display == "none" ? "" : "none")'>Code</a> | <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorContext6").style.display = (document.getElementById("CakeErrorContext6").style.display == "none" ? "" : "none")'>Context</a><pre id="CakeErrorContext6" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "/var/www/test-dinsic/trunk/app/views/categories/display.ctp" $___dataForView = array( "identify" => null, "sesionLang" => "ca", "categories" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "qui_som" => array( "Page" => array() ), "que_fem" => array( "Page" => array() ), "listcolleccions" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "listformacions" => array( array(), array(), array() ), "listinstruments" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "paypal" => array( "Page" => array() ), "perfils_lateral" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "cloud" => " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;", "descompte" => 0.05, "options_third_level" => array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ), "options_instruments_level" => array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ), "pages" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "total_basket" => 0, "total_basket_count" => 0, "admin" => false, "selected_controller" => "publicacions", "browser" => array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ), "selectedtab" => false, "cookies" => array( "Page" => array() ), "aviso_cookie" => true, "letter_action_url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3", "text_section" => "", "breadcrumb" => array( array() ), "letterVector" => array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ), "letter_selected" => "", "lastlink" => 325, "keywords" => "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura", "list" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "vectorUrls" => array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) ) $loadHelpers = true $cached = false $loadedHelpers = array( "Html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL, "Form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "Text" => "Josep Baucells Colom", "Search" => SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL, "Adminmenu" => AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Rss" => RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object, "Time" => TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL, "Library" => LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, "Paginator" => PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object, "Ajax" => AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object ) $helper = "Ajax" $camelBackedHelper = "ajax" $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $text = "Josep Baucells Colom" $search = SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL $adminmenu = AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $rss = RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL $library = LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $paginator = PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $identify = null $sesionLang = "ca" $categories = array( array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ) ) $qui_som = array( "Page" => array( "id" => "4", "order" => "36", "parent_id" => null, "name" => "Qui som?", "html" => "&lt;div&gt; En pl&amp;egrave; cor de la Barcelona antiga, DINSIC Publicacions Musicals, SL va ser fundada el 1988 per Francesca Galofr&amp;eacute; Mora amb una forta vocaci&amp;oacute; educativa i la intenci&amp;oacute; de difondre el coneixement i la producci&amp;oacute; musical.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avui, amb m&amp;eacute;s de vint anys de tasca continuada, l&amp;#39;editorial es dedica a impulsar la redacci&amp;oacute; de llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica en tots els seus &amp;agrave;mbits: escoles i conservatoris de m&amp;uacute;sica, escoles d&amp;#39;ensenyament general en els seus diferents nivells i tamb&amp;eacute; la universitat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Disposa de col&amp;bull;leccions de partitures d&amp;#39;obres que van des de l&amp;#39;instrument solista, passant pels grups i orquestres de cambra, fins a la gran orquestra simf&amp;ograve;nica, aix&amp;iacute; com el cor en les seves diverses formacions. Algunes d&amp;#39;aquestes col&amp;bull;leccions disposen d&amp;#39;estudis cr&amp;iacute;tics, publicats en diversos idiomes.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/presentacio&quot;&gt;Presentaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_objectius_de_l_empresa&quot;&gt;Els objectius de l&amp;#39;empresa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_autors&quot;&gt;Els autors&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/les_cooperacions&quot;&gt;Les cooperacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/la_distribucio_comercial&quot;&gt;La distribuci&amp;oacute; comercial&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/el_cataleg_de_publicacions&quot;&gt;El cat&amp;agrave;leg de publicacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; ", "url" => "qui_som", "published" => "1", "lft" => "5", "rght" => "26", "locale" => "ca_es" ) ) $que_fem = array( "Page" => array( "id" => "41", "order" => "8", "parent_id" => null, "name" => "Què fem?", "html" => "&lt;div&gt; A DINSIC, ens dediquem principalment a redactar i publicar llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica, aix&amp;iacute; com a editar partitures de m&amp;uacute;sica vocal, instrumental i orquestral destinades a les corals, conjunts de cambra i orquestres.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tenim un inter&amp;egrave;s especial en la publicaci&amp;oacute; d&amp;#39;obres musicals amb comentaris en diversos idiomes (catal&amp;agrave;, castell&amp;agrave;, basc, franc&amp;egrave;s, occit&amp;agrave;, portugu&amp;egrave;s, angl&amp;egrave;s, alemany etc.) i de llibres que parlen de la m&amp;uacute;sica i el seu m&amp;oacute;n.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comptem amb una secci&amp;oacute; de m&amp;uacute;sica tradicional i popular catalana molt important aix&amp;iacute; com una col&amp;middot;lecci&amp;oacute; d&amp;#39;obres contempor&amp;agrave;nies per a instruments de cobla.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A la nostra editorial, treballem intensament per a aprofitar les possibilitats de les aplicacions tecnol&amp;ograve;giques que les TIC (noves tecnologies de la informaci&amp;oacute; i la comunicaci&amp;oacute;) ofereixen al nostre camp.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; El nostre web exposa el cat&amp;agrave;leg de publicacions, disponibles en tota mena de suports (paper, CD etc.), o b&amp;eacute; directament en l&amp;iacute;nia. Disposa tamb&amp;eacute; d&amp;#39;una botiga i un entorn virtuals per a usuaris registrats, als que oferim serveis complementaris d&amp;#39;informaci&amp;oacute; i de suport, aix&amp;iacute; com un programa d&amp;#39;afiliaci&amp;oacute; que els permet gaudir de descomptes especials, a m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s dels descomptes generats per les ofertes peri&amp;ograve;diques.&lt;/div&gt; ", "url" => "que_fem", "published" => "1", "lft" => "71", "rght" => "72", "locale" => "ca_es" ) ) $listcolleccions = array( array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ) ) $listformacions = array( array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ) ) $listinstruments = array( array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ) ) $paypal = array( "Page" => array( "id" => "42", "order" => "9", "parent_id" => null, "name" => "Ja pots pagar amb PayPal", "html" => "&lt;div&gt; DINSIC Publicacions Musicals es complau en anunciar que ja s&amp;rsquo;accepta PayPal com a forma de pagament on line, m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s de Visa, Mastercard, i altres targetes de cr&amp;egrave;dit o d&amp;rsquo;altres formes tradicionals de pagament com el reemborsament postal o d&amp;rsquo; ag&amp;egrave;ncia de transports. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per si no coneixes PayPal, aquest sistema &amp;eacute;s una de les maneres m&amp;eacute;s eficaces de fer cobraments i pagaments internacionals, i no cal dir, tamb&amp;eacute; a dintre el pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De la mateixa manera que el pagament on-line amb targeta de cr&amp;egrave;dit, &amp;eacute;s un sistema totalment segur en el comer&amp;ccedil; venedor, en cap cas, t&amp;eacute; acc&amp;eacute;s a les teves dades banc&amp;agrave;ries.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vincula la teva targeta de cr&amp;egrave;dit o d&amp;egrave;bit a PayPal i decideix amb ells la teva forma preferida de pagament.&lt;/div&gt; ", "url" => "ja_pots_pagar_amb_paypal", "published" => "1", "lft" => "73", "rght" => "74", "locale" => "ca_es" ) ) $perfils_lateral = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $cloud = " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;" $descompte = 0.05 $options_third_level = array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ) $options_instruments_level = array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ) $pages = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $total_basket = 0 $total_basket_count = 0 $admin = false $selected_controller = "publicacions" $browser = array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ) $selectedtab = false $cookies = array( "Page" => array( "locale" => "ca_es", "name" => "Politica de cookies", "url" => "politica_de_cookies" ) ) $aviso_cookie = true $letter_action_url = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" $text_section = "" $breadcrumb = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $letterVector = array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ) $letter_selected = "" $lastlink = 325 $keywords = "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura" $list = array( array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) ) $vectorUrls = array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) $length = 0 $i = 1 $publicacion = array( "Publicacion" => array( "id" => "13000", "format" => "Partitura amb CD", "preu" => "4.74", "created" => "2019-01-23 13:00:00", "novetat" => "0", "en_preparacio" => "0", "recomanat" => "0", "exhaurit" => "0", "oferta" => "0", "locale" => "ca_es", "titol" => "Les veus misterioses (particel·la de piano)", "url" => "partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano", "intro" => "", "path" => "escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja" ), "Archivesrelation" => array( array(), array(), array() ), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array( array(), array() ), "Category" => array( array(), array(), array() ), "Colleccion" => array( array() ), "Editor" => array( array() ), "Enquadernacion" => array( array() ), "Formacion" => array( array() ), "Idioma" => array( array() ), "Instrument" => array( array() ), "Mida" => array( array() ), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) $selected_image = "10325" $pub = array( "id" => "8835", "model" => "Publicacion", "foreign_id" => "13000", "order" => "0", "file_id" => "10325", "archivestypes_id" => "2" ) $urlimage = "http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $urlimagesize = "/var/www/dinsic/root/app/webroot/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $imgsize = array( 100, 141, 2, "width=&quot;100&quot; height=&quot;141&quot;", "bits" => 8, "channels" => 3, "mime" => "image/jpeg" ) $imgprinted = false $vector = array( "josep_baucells_colom" => "Josep Baucells Colom" ) $elem = array( "id" => "2566", "nom" => "M. Àngels", "cognom" => "Anglada", "2cognom" => "", "curriculum" => "", "data_desconeguda" => "1", "data_naixement" => null, "nomes_any_naixement" => "0", "nomes_any_defuncio" => "0", "defuncio" => "0", "data_defuncio" => null, "data_defuncio_desconeguda" => "0", "url" => "m_angels_anglada", "published" => "1", "PublicacionsAutor" => array( "id" => "5262", "autor_id" => "2566", "publicacion_id" => "13000", "funcion_id" => "1500" ) ) $name = "Josep Baucells Colom" $url = "josep_baucells_colom"</pre><div id="CakeErrorCode6" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//si&nbsp;hay&nbsp;instrumentos&nbsp;=&gt;&nbsp;mostrar&nbsp;instrumentos</span></code> <code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//debug(&nbsp;$publicacion&nbsp;);</span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(count($publicacion['Instrument'])&gt;0&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;$publicacion['Publicacion']['visible_instrumentacio']){</span></code></span> </pre></div><pre>include - APP/views/categories/display.ctp, line 394 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 665 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 375 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 805 PublicacionsController::display_home_types() - APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5353 Object::dispatchMethod() - CORE/cake/libs/object.php, line 119 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 226 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 193 [main] - APP/webroot/index.php, line 88</pre></div> <pre class="cake-debug"> <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeStackTrace7").style.display = (document.getElementById("CakeStackTrace7").style.display == "none" ? "" : "none")'><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined index: visible_formacions [<b>APP/views/categories/display.ctp</b>, line <b>406</b>] </pre> <div id="CakeStackTrace7" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorCode7").style.display = (document.getElementById("CakeErrorCode7").style.display == "none" ? "" : "none")'>Code</a> | <a href='javascript:void(0);' onclick='document.getElementById("CakeErrorContext7").style.display = (document.getElementById("CakeErrorContext7").style.display == "none" ? "" : "none")'>Context</a><pre id="CakeErrorContext7" class="cake-context" style="display: none;">$___viewFn = "/var/www/test-dinsic/trunk/app/views/categories/display.ctp" $___dataForView = array( "identify" => null, "sesionLang" => "ca", "categories" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "qui_som" => array( "Page" => array() ), "que_fem" => array( "Page" => array() ), "listcolleccions" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "listformacions" => array( array(), array(), array() ), "listinstruments" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "paypal" => array( "Page" => array() ), "perfils_lateral" => array( array(), array(), array(), array(), array() ), "cloud" => " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;", "descompte" => 0.05, "options_third_level" => array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ), "options_instruments_level" => array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ), "pages" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "total_basket" => 0, "total_basket_count" => 0, "admin" => false, "selected_controller" => "publicacions", "browser" => array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ), "selectedtab" => false, "cookies" => array( "Page" => array() ), "aviso_cookie" => true, "letter_action_url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3", "text_section" => "", "breadcrumb" => array( array() ), "letterVector" => array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ), "letter_selected" => "", "lastlink" => 325, "keywords" => "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura", "list" => array( array(), array(), array(), array(), array(), array(), array() ), "vectorUrls" => array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) ) $loadHelpers = true $cached = false $loadedHelpers = array( "Html" => HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL, "Form" => FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object, "Text" => "Josep Baucells Colom", "Search" => SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Javascript" => JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL, "Adminmenu" => AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Rss" => RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object, "Time" => TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL, "Library" => LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object, "Session" => SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL, "Paginator" => PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object, "Ajax" => AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object ) $helper = "Ajax" $camelBackedHelper = "ajax" $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = NULL FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $text = "Josep Baucells Colom" $search = SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL $adminmenu = AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $rss = RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL $library = LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $paginator = PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = NULL PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $identify = null $sesionLang = "ca" $categories = array( array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ), array( "Category" => array(), "Categories" => array() ) ) $qui_som = array( "Page" => array( "id" => "4", "order" => "36", "parent_id" => null, "name" => "Qui som?", "html" => "&lt;div&gt; En pl&amp;egrave; cor de la Barcelona antiga, DINSIC Publicacions Musicals, SL va ser fundada el 1988 per Francesca Galofr&amp;eacute; Mora amb una forta vocaci&amp;oacute; educativa i la intenci&amp;oacute; de difondre el coneixement i la producci&amp;oacute; musical.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avui, amb m&amp;eacute;s de vint anys de tasca continuada, l&amp;#39;editorial es dedica a impulsar la redacci&amp;oacute; de llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica en tots els seus &amp;agrave;mbits: escoles i conservatoris de m&amp;uacute;sica, escoles d&amp;#39;ensenyament general en els seus diferents nivells i tamb&amp;eacute; la universitat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Disposa de col&amp;bull;leccions de partitures d&amp;#39;obres que van des de l&amp;#39;instrument solista, passant pels grups i orquestres de cambra, fins a la gran orquestra simf&amp;ograve;nica, aix&amp;iacute; com el cor en les seves diverses formacions. Algunes d&amp;#39;aquestes col&amp;bull;leccions disposen d&amp;#39;estudis cr&amp;iacute;tics, publicats en diversos idiomes.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/presentacio&quot;&gt;Presentaci&amp;oacute;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_objectius_de_l_empresa&quot;&gt;Els objectius de l&amp;#39;empresa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/els_autors&quot;&gt;Els autors&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/les_cooperacions&quot;&gt;Les cooperacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/la_distribucio_comercial&quot;&gt;La distribuci&amp;oacute; comercial&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;a href=&quot;/ca/p/el_cataleg_de_publicacions&quot;&gt;El cat&amp;agrave;leg de publicacions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; ", "url" => "qui_som", "published" => "1", "lft" => "5", "rght" => "26", "locale" => "ca_es" ) ) $que_fem = array( "Page" => array( "id" => "41", "order" => "8", "parent_id" => null, "name" => "Què fem?", "html" => "&lt;div&gt; A DINSIC, ens dediquem principalment a redactar i publicar llibres i materials diversos per a l&amp;#39;ensenyament de la m&amp;uacute;sica, aix&amp;iacute; com a editar partitures de m&amp;uacute;sica vocal, instrumental i orquestral destinades a les corals, conjunts de cambra i orquestres.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tenim un inter&amp;egrave;s especial en la publicaci&amp;oacute; d&amp;#39;obres musicals amb comentaris en diversos idiomes (catal&amp;agrave;, castell&amp;agrave;, basc, franc&amp;egrave;s, occit&amp;agrave;, portugu&amp;egrave;s, angl&amp;egrave;s, alemany etc.) i de llibres que parlen de la m&amp;uacute;sica i el seu m&amp;oacute;n.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comptem amb una secci&amp;oacute; de m&amp;uacute;sica tradicional i popular catalana molt important aix&amp;iacute; com una col&amp;middot;lecci&amp;oacute; d&amp;#39;obres contempor&amp;agrave;nies per a instruments de cobla.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A la nostra editorial, treballem intensament per a aprofitar les possibilitats de les aplicacions tecnol&amp;ograve;giques que les TIC (noves tecnologies de la informaci&amp;oacute; i la comunicaci&amp;oacute;) ofereixen al nostre camp.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; El nostre web exposa el cat&amp;agrave;leg de publicacions, disponibles en tota mena de suports (paper, CD etc.), o b&amp;eacute; directament en l&amp;iacute;nia. Disposa tamb&amp;eacute; d&amp;#39;una botiga i un entorn virtuals per a usuaris registrats, als que oferim serveis complementaris d&amp;#39;informaci&amp;oacute; i de suport, aix&amp;iacute; com un programa d&amp;#39;afiliaci&amp;oacute; que els permet gaudir de descomptes especials, a m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s dels descomptes generats per les ofertes peri&amp;ograve;diques.&lt;/div&gt; ", "url" => "que_fem", "published" => "1", "lft" => "71", "rght" => "72", "locale" => "ca_es" ) ) $listcolleccions = array( array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ), array( "Catcolleccion" => array(), "children" => array() ) ) $listformacions = array( array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ), array( "Catformacion" => array(), "children" => array() ) ) $listinstruments = array( array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ), array( "Catinstrument" => array(), "children" => array() ) ) $paypal = array( "Page" => array( "id" => "42", "order" => "9", "parent_id" => null, "name" => "Ja pots pagar amb PayPal", "html" => "&lt;div&gt; DINSIC Publicacions Musicals es complau en anunciar que ja s&amp;rsquo;accepta PayPal com a forma de pagament on line, m&amp;eacute;s a m&amp;eacute;s de Visa, Mastercard, i altres targetes de cr&amp;egrave;dit o d&amp;rsquo;altres formes tradicionals de pagament com el reemborsament postal o d&amp;rsquo; ag&amp;egrave;ncia de transports. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per si no coneixes PayPal, aquest sistema &amp;eacute;s una de les maneres m&amp;eacute;s eficaces de fer cobraments i pagaments internacionals, i no cal dir, tamb&amp;eacute; a dintre el pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; De la mateixa manera que el pagament on-line amb targeta de cr&amp;egrave;dit, &amp;eacute;s un sistema totalment segur en el comer&amp;ccedil; venedor, en cap cas, t&amp;eacute; acc&amp;eacute;s a les teves dades banc&amp;agrave;ries.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vincula la teva targeta de cr&amp;egrave;dit o d&amp;egrave;bit a PayPal i decideix amb ells la teva forma preferida de pagament.&lt;/div&gt; ", "url" => "ja_pots_pagar_amb_paypal", "published" => "1", "lft" => "73", "rght" => "74", "locale" => "ca_es" ) ) $perfils_lateral = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $cloud = " &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Quartet de corda núm. 3&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Quartet de corda núm. 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:orquestra i cada instrument&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;orquestra i cada instrument&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Catala&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;Catala&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Carnestoltes&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Carnestoltes&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;abesten&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cantata nadalenca nit de vetlla&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;cantata nadalenca nit de vetlla&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Musica&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;Musica&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:somnis&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;somnis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:flauta&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;flauta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 2&quot; class=&quot;word size6&quot;&gt;abesten 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Sonatina de Nadal&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Sonatina de Nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Palau insòlit&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Palau insòlit&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:tot ho podem expressar&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;tot ho podem expressar&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:El timbaler del Bruc&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;El timbaler del Bruc&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:passeport&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;passeport&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:piano&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;piano&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Literatura e interpretación de la trompeta&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;Literatura e interpretación de la trompeta&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançoner&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;cançoner&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&quot; class=&quot;word size2&quot;&gt;Da Camera 22: Tres danses americanes per a quartet de corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:els músics més petits&quot; class=&quot;word size5&quot;&gt;els músics més petits&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:corda&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;corda&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:nadal&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;nadal&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:partitura&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;partitura&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:Da Camera 22&quot; class=&quot;word size1&quot;&gt;Da Camera 22&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:acompañamiento de canciones infantiles&quot; class=&quot;word size3&quot;&gt;acompañamiento de canciones infantiles&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 3&quot; class=&quot;word size8&quot;&gt;abesten 3&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:musica 2&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;musica 2&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:soliloquis&quot; class=&quot;word size9&quot;&gt;soliloquis&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:cançó&quot; class=&quot;word size7&quot;&gt;cançó&lt;/a&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a href=&quot;/searches/index/q:abesten 4&quot; class=&quot;word size4&quot;&gt;abesten 4&lt;/a&gt; &amp;nbsp;" $descompte = 0.05 $options_third_level = array( "Tots els tipus", "musica_orquestral" => "Música orquestral ", "musica_vocal_i_coral" => "Música vocal i coral", "musica_instrumental" => "Música instrumental " ) $options_instruments_level = array( "Tots els Instruments", "bisell" => "Bisell", "broquet" => "Broquet", "canya_senzilla" => "Canya senzilla", "corda_fregada" => "Corda fregada", "corda_fregada_violins" => "Corda fregada: violins", "corda_pincada_diversos" => "Corda pinçada: diversos", "corda_pincada_guitarres" => "Corda pinçada: guitarres", "corda_pincada_ukulele" => "Corda pinçada: ukulele", "doble_canya" => "Doble canya", "instruments_de_percussio_orff" => "Instruments de percussió Orff", "instruments_de_vent_a_determinar" => "Instruments de vent a determinar", "percussio_de_so_determinat" => "Percussió de so determinat", "percussio_de_so_indeterminat" => "Percussió de so indeterminat", "percussio_no_especificada" => "Percussió no especificada", "tecla_corda_fregada" => "Tecla / Corda fregada", "tecla_corda_percudida" => "Tecla / Corda percudida", "tecla_corda_pincada" => "Tecla / Corda pinçada", "tecla_vent" => "Tecla / Vent", "teclat_electronic" => "Teclat electrònic" ) $pages = array( array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ), array( "Page" => array() ) ) $total_basket = 0 $total_basket_count = 0 $admin = false $selected_controller = "publicacions" $browser = array( "browsertype" => null, "version" => "", "platform" => null, "AOL" => false ) $selectedtab = false $cookies = array( "Page" => array( "locale" => "ca_es", "name" => "Politica de cookies", "url" => "politica_de_cookies" ) ) $aviso_cookie = true $letter_action_url = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" $text_section = "" $breadcrumb = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $letterVector = array( "0_9" => 31, "A" => 105, "B" => 61, "C" => 233, "D" => 177, "E" => 379, "F" => 53, "G" => 10, "H" => 59, "I" => 39, "J" => 31, "K" => 7, "L" => 215, "M" => 167, "N" => 31, "O" => 26, "P" => 143, "Q" => 55, "R" => 46, "S" => 161, "T" => 129, "U" => 15, "V" => 37, "W" => 3, "X" => 4, "Y" => 3, "Z" => 2 ) $letter_selected = "" $lastlink = 325 $keywords = "Les veus misterioses (particel·la de piano), Cantates infantils, Josep, Baucells, M. Àngels, Anglada, Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne), Escucha, imagina, representa, Germán, Romero, Mauricio, Lazorczyk, Paola, Aguilera, Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei, Calaix de solfa, Daniel, Vilarrúbias, Domingo, Monfort (1801-1870), Moviment Simfònic per a gran orquestra, Concert - Mosaic per a piano i orquestra, Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera, Música per a instruments de cobla (publicació en paper), Jordi, Vilaprinyó, Partitura" $list = array( array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ), array( "Publicacion" => array(), "Archivesrelation" => array(), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array(), "Category" => array(), "Colleccion" => array(), "Editor" => array(), "Enquadernacion" => array(), "Formacion" => array(), "Idioma" => array(), "Instrument" => array(), "Mida" => array(), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) ) $vectorUrls = array( "ca_es" => "/format/", "es_es" => "/format/", "en_gb" => "/format/" ) $length = 0 $i = 1 $publicacion = array( "Publicacion" => array( "id" => "13000", "format" => "Partitura amb CD", "preu" => "4.74", "created" => "2019-01-23 13:00:00", "novetat" => "0", "en_preparacio" => "0", "recomanat" => "0", "exhaurit" => "0", "oferta" => "0", "locale" => "ca_es", "titol" => "Les veus misterioses (particel·la de piano)", "url" => "partitura_amb_cd-ci19-les_veus_misterioses_particel_la_de_piano", "intro" => "", "path" => "escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja" ), "Archivesrelation" => array( array(), array(), array() ), "Rating" => array(), "Comment" => array(), "Autor" => array( array(), array() ), "Category" => array( array(), array(), array() ), "Colleccion" => array( array() ), "Editor" => array( array() ), "Enquadernacion" => array( array() ), "Formacion" => array( array() ), "Idioma" => array( array() ), "Instrument" => array( array() ), "Mida" => array( array() ), "Retractilat" => array(), "Newsletter" => array(), "Rsspost" => array() ) $selected_image = "10325" $pub = array( "id" => "8835", "model" => "Publicacion", "foreign_id" => "13000", "order" => "0", "file_id" => "10325", "archivestypes_id" => "2" ) $urlimage = "http://www.dinsic.com/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $urlimagesize = "/var/www/dinsic/root/app/webroot/img/cache/7ff444929fc2cfd850b7fac78fc99f04-10325-100.jpg" $imgsize = array( 100, 141, 2, "width=&quot;100&quot; height=&quot;141&quot;", "bits" => 8, "channels" => 3, "mime" => "image/jpeg" ) $imgprinted = false $vector = array( "josep_baucells_colom" => "Josep Baucells Colom" ) $elem = array( "id" => "2566", "nom" => "M. Àngels", "cognom" => "Anglada", "2cognom" => "", "curriculum" => "", "data_desconeguda" => "1", "data_naixement" => null, "nomes_any_naixement" => "0", "nomes_any_defuncio" => "0", "defuncio" => "0", "data_defuncio" => null, "data_defuncio_desconeguda" => "0", "url" => "m_angels_anglada", "published" => "1", "PublicacionsAutor" => array( "id" => "5262", "autor_id" => "2566", "publicacion_id" => "13000", "funcion_id" => "1500" ) ) $name = "Josep Baucells Colom" $url = "josep_baucells_colom"</pre><div id="CakeErrorCode7" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}else{</span></code> <code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;sino&nbsp;miramos&nbsp;las&nbsp;formaciones&nbsp;=&gt;&nbsp;mostrar&nbsp;formaciones</span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(count($publicacion['Formacion'])&gt;0&nbsp;&amp;&amp;&nbsp;$publicacion['Publicacion']['visible_formacions']){</span></code></span> </pre></div><pre>include - APP/views/categories/display.ctp, line 406 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 665 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 375 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 805 PublicacionsController::display_home_types() - APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5353 Object::dispatchMethod() - CORE/cake/libs/object.php, line 119 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 226 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 193 [main] - APP/webroot/index.php, line 88</pre></div><strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/cantates_infantils">Cantates infantils</a> Núm. 19</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_13000"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_13000"> --> <div class="afegir pdfonline_13000"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="13000" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>4.93 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-14 16:47:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-diversos_nivells/card/llibre-eir4-escucha_imagina_representa_2_mestre"> <div class="capa_thumb" style="height:133px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/198a222162167f454152f634756963ef-10321-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-diversos_nivells/card/llibre-eir4-escucha_imagina_representa_2_mestre">Escucha-Imagina-Representa 2 (Mestre)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/german_romero">Germán Romero</a>, <a href="/ca/autor/mauricio_lazorczyk">Mauricio Lazorczyk</a>, <a href="/ca/autor/paola_aguilera">Paola Aguilera</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/escucha_imagina_representa">Escucha, imagina, representa</a> Núm. 2</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12999"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12999"> --> <div class="afegir pdfonline_12999"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12999" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>14.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-14 15:55:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_elemental/card/llibre-eir3-escucha_imagina_representa_2_alumne"> <div class="capa_thumb" style="height:133px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/d882e1c1b2db92e3d0b8468dae7654d1-10318-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_elemental/card/llibre-eir3-escucha_imagina_representa_2_alumne">Escucha-Imagina-Representa 2 (Alumne)</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/german_romero">Germán Romero</a>, <a href="/ca/autor/mauricio_lazorczyk">Mauricio Lazorczyk</a>, <a href="/ca/autor/paola_aguilera">Paola Aguilera</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/escucha_imagina_representa">Escucha, imagina, representa</a> Núm. 2</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12998"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12998"> --> <div class="afegir pdfonline_12998"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12998" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>16.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2019-01-08 16:05:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei">Llibre d&#039;orgue de Prats de Rei</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Llibre </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/domingo_monfort_1801_1870">Domingo Monfort (1801-1870)</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/calaix_de_solfa">Calaix de solfa</a> Núm. 20</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12995"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12995"> --> <div class="afegir pdfonline_12995"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12995" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>16.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-12-18 18:41:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_superior/card/partitura_de_lloguer-mo38-moviment_simfonic_per_a_gran_orquestra">Moviment Simfònic per a gran orquestra</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Materials de lloguer </p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12994"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12994"> --> <div class="afegir pdfonline_12994"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12994" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>363.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-12-18 18:32:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/llibre-cs20-llibre_d_orgue_de_prats_de_rei"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/21d6bdc4c9fbf8da3deac99943a72b7d-10304-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_superior/card/partitura_de_lloguer-mo37-concert_mosaic_per_a_piano_i_orquestra">Concert - Mosaic per a piano i orquestra</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Materials de lloguer </p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12993"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12993"> --> <div class="afegir pdfonline_12993"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12993" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>363.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> <div class="element"> 2018-11-08 17:07:00 <div class="tapa"> <a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura-jv29-parafrasi_sobre_el_cant_de_la_senyera"> <div class="capa_thumb" style="height:141px;background-image:url(http://www.dinsic.com/img/cache/3c67e688b291ecd4f6fac297d0073454-10307-100.jpg);"> <img src="/img/cpas/novetat_full.png" style="border:0" alt="" /> </div> </a> </div> <div class="info"> <h2><a href="/ca/publicacions-clasificacio-general/escoles_de_musica_i_conservatoris-grau_mitja/card/partitura-jv29-parafrasi_sobre_el_cant_de_la_senyera">Paràfrasi sobre el Cant de la Senyera</a></h2> <strong>Format:</strong> <p> Partitura </p> <strong>Autor:</strong><p><a href="/ca/autor/jordi_vilaprinyo">Jordi Vilaprinyó</a></p> <strong>Col·lecció:</strong><p><a href="/ca/colleccio/musica_per_a_instruments_de_cobla_publicacio_en_paper">Música per a instruments de cobla (publicació en paper)</a> Núm. 29</p> </div> <div class="compra"> <!-- <div class="en_produccion soon_12996"> <p>En producció</p> </div> <div style="display:none;" class="afegir pdfonline_12996"> --> <div class="afegir pdfonline_12996"> <form id="AddtoshoppingcartAddForm" method="post" action="/ca/shoppingcart/add"><fieldset style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></fieldset> <input type="hidden" name="product" value="12996" /> <input type="submit" id="botonSubmit" value="Afegir"> </form> </div> <p>10.00 € IVA inclòs</p> </div> </div> </div> <div class="index"> <form name="form_letter" action="/ca/format/pdf_with_audio_mp3" method="post"> <input type="hidden" value="" name="letter" id="letter"/> <ul> <li class="all"><a class="a_letter_all" style="color:#7A0000;" href="#">TOTS</a></li> <li class=""> <a class="a_letter cap-0_9" href="#"> 0-9 </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-A" href="#"> A </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-B" href="#"> B </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-C" href="#"> C </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-D" href="#"> D </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-E" href="#"> E </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-F" href="#"> F </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-G" href="#"> G </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-H" href="#"> H </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-I" href="#"> I </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-J" href="#"> J </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-K" href="#"> K </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-L" href="#"> L </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-M" href="#"> M </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-N" href="#"> N </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-O" href="#"> O </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-P" href="#"> P </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Q" href="#"> Q </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-R" href="#"> R </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-S" href="#"> S </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-T" href="#"> T </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-U" href="#"> U </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-V" href="#"> V </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-W" href="#"> W </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-X" href="#"> X </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Y" href="#"> Y </a> </li> <li class=""> <a class="a_letter cap-Z" href="#"> Z </a> </li> </ul> </form> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".a_letter_all").bind('click',function(e){ e.preventDefault(); $('#letter').val('-1'); document.forms['form_letter'].submit(); }); $(".a_letter").bind('click',function(e){ e.preventDefault(); var val = $(this).attr('class'); val = val.split(" "); val = val[1]; var letter = val.split("-"); letter = letter[1]; $('#letter').val(letter); document.forms['form_letter'].submit(); }); }); </script> <div id="pagination" class="paginador"> <div class="paging"> <span class="current">1</span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/2">2</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/3">3</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/4">4</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/5">5</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/6">6</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/7">7</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/8">8</a></span> <span><a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/9">9</a></span> <a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/2">Next &gt;&gt;</a> <a href="/ca/format/pdf_with_audio_mp3/325">Últim>></a></div> </div> " $scripts_for_layout = "" $cakeDebug = "" $html = HtmlHelper HtmlHelper::$tags = array HtmlHelper::$base = "" HtmlHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" HtmlHelper::$params = array HtmlHelper::$action = "display_home_types" HtmlHelper::$data = NULL HtmlHelper::$_crumbs = array HtmlHelper::$__docTypes = array HtmlHelper::$helpers = NULL HtmlHelper::$webroot = "/" HtmlHelper::$themeWeb = NULL HtmlHelper::$plugin = NULL HtmlHelper::$namedArgs = NULL HtmlHelper::$argSeparator = NULL HtmlHelper::$validationErrors = NULL HtmlHelper::$__tainted = NULL HtmlHelper::$__cleaned = NULL HtmlHelper::$_log = NULL $form = FormHelper FormHelper::$helpers = array FormHelper::$fieldset = array FormHelper::$__options = array FormHelper::$fields = array FormHelper::$requestType = "post" FormHelper::$base = "" FormHelper::$webroot = "/" FormHelper::$themeWeb = NULL FormHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" FormHelper::$params = array FormHelper::$action = "display_home_types" FormHelper::$plugin = NULL FormHelper::$data = NULL FormHelper::$namedArgs = NULL FormHelper::$argSeparator = NULL FormHelper::$validationErrors = NULL FormHelper::$tags = array FormHelper::$__tainted = NULL FormHelper::$__cleaned = NULL FormHelper::$_log = NULL FormHelper::$Html = HtmlHelper object $text = "Jordi Vilaprinyó " $search = SearchHelper SearchHelper::$helpers = array SearchHelper::$base = "" SearchHelper::$webroot = "/" SearchHelper::$themeWeb = NULL SearchHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SearchHelper::$params = array SearchHelper::$action = "display_home_types" SearchHelper::$plugin = NULL SearchHelper::$data = NULL SearchHelper::$namedArgs = NULL SearchHelper::$argSeparator = NULL SearchHelper::$validationErrors = NULL SearchHelper::$tags = array SearchHelper::$__tainted = NULL SearchHelper::$__cleaned = NULL SearchHelper::$_log = NULL SearchHelper::$Html = HtmlHelper object SearchHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $javascript = JavascriptHelper JavascriptHelper::$useNative = true JavascriptHelper::$enabled = true JavascriptHelper::$safe = false JavascriptHelper::$tags = array JavascriptHelper::$_blockOptions = array JavascriptHelper::$_cachedEvents = array JavascriptHelper::$_cacheEvents = false JavascriptHelper::$_cacheToFile = false JavascriptHelper::$_cacheAll = false JavascriptHelper::$_rules = array JavascriptHelper::$__scriptBuffer = NULL JavascriptHelper::$helpers = NULL JavascriptHelper::$base = "" JavascriptHelper::$webroot = "/" JavascriptHelper::$themeWeb = NULL JavascriptHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" JavascriptHelper::$params = array JavascriptHelper::$action = "display_home_types" JavascriptHelper::$plugin = NULL JavascriptHelper::$data = NULL JavascriptHelper::$namedArgs = NULL JavascriptHelper::$argSeparator = NULL JavascriptHelper::$validationErrors = NULL JavascriptHelper::$__tainted = NULL JavascriptHelper::$__cleaned = NULL JavascriptHelper::$_log = NULL $adminmenu = AdminmenuHelper AdminmenuHelper::$helpers = array AdminmenuHelper::$base = "" AdminmenuHelper::$webroot = "/" AdminmenuHelper::$themeWeb = NULL AdminmenuHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AdminmenuHelper::$params = array AdminmenuHelper::$action = "display_home_types" AdminmenuHelper::$plugin = NULL AdminmenuHelper::$data = NULL AdminmenuHelper::$namedArgs = NULL AdminmenuHelper::$argSeparator = NULL AdminmenuHelper::$validationErrors = NULL AdminmenuHelper::$tags = array AdminmenuHelper::$__tainted = NULL AdminmenuHelper::$__cleaned = NULL AdminmenuHelper::$_log = NULL AdminmenuHelper::$Html = HtmlHelper object AdminmenuHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $rss = RssHelper RssHelper::$helpers = array RssHelper::$base = "" RssHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" RssHelper::$params = array RssHelper::$action = "display_home_types" RssHelper::$data = NULL RssHelper::$model = NULL RssHelper::$field = NULL RssHelper::$version = "2.0" RssHelper::$encoding = "UTF-8" RssHelper::$webroot = "/" RssHelper::$themeWeb = NULL RssHelper::$plugin = NULL RssHelper::$namedArgs = NULL RssHelper::$argSeparator = NULL RssHelper::$validationErrors = NULL RssHelper::$tags = array RssHelper::$__tainted = NULL RssHelper::$__cleaned = NULL RssHelper::$_log = NULL RssHelper::$Xml = Xml object RssHelper::$Time = TimeHelper object $time = TimeHelper TimeHelper::$helpers = NULL TimeHelper::$base = "" TimeHelper::$webroot = "/" TimeHelper::$themeWeb = NULL TimeHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" TimeHelper::$params = array TimeHelper::$action = "display_home_types" TimeHelper::$plugin = NULL TimeHelper::$data = NULL TimeHelper::$namedArgs = NULL TimeHelper::$argSeparator = NULL TimeHelper::$validationErrors = NULL TimeHelper::$tags = array TimeHelper::$__tainted = NULL TimeHelper::$__cleaned = NULL TimeHelper::$_log = NULL $library = LibraryHelper LibraryHelper::$helpers = array LibraryHelper::$base = "" LibraryHelper::$webroot = "/" LibraryHelper::$themeWeb = NULL LibraryHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" LibraryHelper::$params = array LibraryHelper::$action = "display_home_types" LibraryHelper::$plugin = NULL LibraryHelper::$data = NULL LibraryHelper::$namedArgs = NULL LibraryHelper::$argSeparator = NULL LibraryHelper::$validationErrors = NULL LibraryHelper::$tags = array LibraryHelper::$__tainted = NULL LibraryHelper::$__cleaned = NULL LibraryHelper::$_log = NULL LibraryHelper::$Html = HtmlHelper object LibraryHelper::$Javascript = JavascriptHelper object $session = SessionHelper SessionHelper::$helpers = NULL SessionHelper::$__active = true SessionHelper::$valid = false SessionHelper::$error = false SessionHelper::$_userAgent = "036f901e01620c7bbaed0584c4ad4dc1" SessionHelper::$path = "/" SessionHelper::$lastError = NULL SessionHelper::$security = "medium" SessionHelper::$time = 1657002067 SessionHelper::$sessionTime = 1657024067 SessionHelper::$watchKeys = array SessionHelper::$id = NULL SessionHelper::$_started = false SessionHelper::$host = NULL SessionHelper::$_log = NULL SessionHelper::$cookieLifeTime = 604800 SessionHelper::$base = "" SessionHelper::$webroot = "/" SessionHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" SessionHelper::$params = array SessionHelper::$action = "display_home_types" SessionHelper::$data = NULL SessionHelper::$themeWeb = NULL SessionHelper::$plugin = NULL $paginator = PaginatorHelper PaginatorHelper::$helpers = array PaginatorHelper::$__defaultModel = "Publicacion" PaginatorHelper::$options = array PaginatorHelper::$base = "" PaginatorHelper::$webroot = "/" PaginatorHelper::$themeWeb = NULL PaginatorHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" PaginatorHelper::$params = array PaginatorHelper::$action = "display_home_types" PaginatorHelper::$plugin = NULL PaginatorHelper::$data = NULL PaginatorHelper::$namedArgs = NULL PaginatorHelper::$argSeparator = NULL PaginatorHelper::$validationErrors = NULL PaginatorHelper::$tags = array PaginatorHelper::$__tainted = NULL PaginatorHelper::$__cleaned = NULL PaginatorHelper::$_log = NULL PaginatorHelper::$Html = HtmlHelper object PaginatorHelper::$Ajax = AjaxHelper object $ajax = AjaxHelper AjaxHelper::$helpers = array AjaxHelper::$Html = HtmlHelper object AjaxHelper::$Javascript = JavascriptHelper object AjaxHelper::$callbacks = array AjaxHelper::$ajaxOptions = array AjaxHelper::$dragOptions = array AjaxHelper::$dropOptions = array AjaxHelper::$sortOptions = array AjaxHelper::$sliderOptions = array AjaxHelper::$editorOptions = array AjaxHelper::$autoCompleteOptions = array AjaxHelper::$__ajaxBuffer = array AjaxHelper::$base = "" AjaxHelper::$webroot = "/" AjaxHelper::$themeWeb = NULL AjaxHelper::$here = "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" AjaxHelper::$params = array AjaxHelper::$action = "display_home_types" AjaxHelper::$plugin = NULL AjaxHelper::$data = NULL AjaxHelper::$namedArgs = NULL AjaxHelper::$argSeparator = NULL AjaxHelper::$validationErrors = NULL AjaxHelper::$tags = array AjaxHelper::$__tainted = NULL AjaxHelper::$__cleaned = NULL AjaxHelper::$_log = NULL AjaxHelper::$Form = FormHelper object $path_title = array( array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" ) ) $i = 0 $elem = array( "url" => "/ca/format/pdf_with_audio_mp3" )</pre><div id="CakeErrorCode8" class="cake-code-dump" style="display: none;"><pre><code><span style="color: #000000">                    //    echo __('nivell',true).' ';</span></code> <code><span style="color: #000000">                    //}</span></code> <span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">                    echo $elem['text'].' ';                            </span></code></span> </pre></div><pre>include - APP/views/layouts/default.ctp, line 18 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 665 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 453 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 387 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 805 PublicacionsController::display_home_types() - APP/controllers/publicacions_controller.php, line 5353 Object::dispatchMethod() - CORE/cake/libs/object.php, line 119 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 226 Dispatcher::dispatch() - CORE/cake/dispatcher.php, line 193 [main] - APP/webroot/index.php, line 88</pre></div>
×

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per què vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptacció de la nostra política de cookies..

Partitures i llibres de música: qualitat, creativitat i servei, sempre al teu abast

2019-01-23 13:00:00

Les veus misterioses (particel·la de piano)

Format:

Partitura amb CD

Autor:

Josep Baucells Colom

Notice (8): Undefined index: visible_instrumentacio [APP/views/categories/display.ctp, line 394]
Notice (8): Undefined index: visible_formacions [APP/views/categories/display.ctp, line 406]
Col·lecció:

Cantates infantils Núm. 19

4.93 € IVA inclòs

2019-01-14 16:47:00

14.00 € IVA inclòs

2019-01-14 15:55:00

16.00 € IVA inclòs

2019-01-08 16:05:00

16.00 € IVA inclòs

2018-12-18 18:41:00

Moviment Simfònic per a gran orquestra

Format:

Materials de lloguer

363.00 € IVA inclòs

2018-12-18 18:32:00

Concert - Mosaic per a piano i orquestra

Format:

Materials de lloguer

363.00 € IVA inclòs

2018-11-08 17:07:00

10.00 € IVA inclòs